Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä

Mari-Johanna K.

Y-tunnus: 2630534-7
Pitkäniityntie 31

65410 Sundom

mari@marijohannak.fi

+358 40 538 3817

 

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Mari-Johanna Kettula

Pitkäniityntie 31

65410 Sundom

mari@marijohannak.fi

+358 40 538 3817

 

 

Yhteyshenkilö

Mari-Johanna Kettula

mari@marijohannak.fi

+358 538 3817

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon. Palveluntarjoaja vastaa käyttäjän antamien tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja käyttäjän yksityisyydensuojan säilymisestä. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa vain, jos käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa.

 

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää asiakkaan etunimen, sukunimen, lähiosoitteen, postitoimipaikan, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisen yrityksen nimen.

 

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään sekä viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella. Pidätämme oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli Käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisteriin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpidon, johon on pääsy yrityksen omistajalla ja kirjanpitäjällä. Molempia sitoo salassapitovelvollisuus.

 

 

Tarkastus-oikeus

Asiakkaat voivat halutessaan tarkistaa, mitä tietoa hänestä on henkilörekisteriin tallennettu, kieltää tietojen käytön tai vaatia tietoja poistettavaksi tai korjattaviksi lähettämällä asiaa koskevan viestin rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

 

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelun tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.